W wyniku procesu restrukturyzacji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec S.A. 05.07.1996 r. wydzielono ze struktury prawnej i majątkowej dotychczasowe lotnisko przyfabryczne i na tej bazie utworzono nowy podmiot do zarządzania lotniskiem w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą PZL-Mielec Cargo Sp. z o.o.

W grudniu 2014 nastąpiła zmiana nazwy spółki zarządzającej lotniskiem oraz adresu z PZL-Mielec Cargo Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 na Lotnisko Mielec Sp. z o.o., 39-300 Mielec , ul. Lotniskowa 30.
Przy tej okazji zmieniono także znak graficzny Spółki (figuruje na niniejszej stronie internetowej) oraz domenę łączności internetowej (patrz kontakt). Powyższe zmiany nie zmieniły stanu prawnego Spółki ani innych danych identyfikacyjnych, które pozostają jak niżej:

KRS: 0000171520
NIP: 8171396434
REGON: 690407655

Lotnisko Mielec aktualnie spełnia funkcje lotniskowe dla:

  • Lotnictwa fabrycznego — próby produkowanego sprzętu lotniczego 
  • Lotnictwa bazowania samolotów agrolotniczych 
  • Lotnictwa gospodarczo-usługowego
  • Lotnictwa dyspozycyjnego „biznesowego” — krajowego i zagranicznego
  • Lotnictwa ratowniczo-sanitarnego
  • Lotnictwa sportowego i turystycznego
  • Lotnictwa ogólnego i różnych form szkolenia lotniczego
  • Lotnictwa pasażerskiego i czarterowego dla samolotów o kodzie 4B
Informacje o spółce
Informacje o spółce Lotnisko Mielec Sp. z o.o.